REDDINGSHONDEN GROEP     

                  ZUID HOLLAND ZUID

                                

• index • inhoud • agenda • puinzoeken • speuren • Vlakterevieren • Survival • links • fotopagina •

 

 

                                                         Speuren

Speuren houdt in: dat de hond een spoor uitwerkt, welke door de geleider zelf of door een vreemde spoorlegger kan zijn uitgelopen.

De dicipline Speuren bestaat uit 3 mogelijkheden om examen in te doen, t.w.:

het geschiktheids-, speuren A- en speuren B diploma.

Geschikheidspoor houd in een spoor van ca. 600 pas, uitgelopen door de geleider. Een terrein overgang, twee hoeken en drie voorwerpen. het spoor is 30 minuten oud. tevens moet de hond een persoon verwijzen, los van het spoor (verwijzing).

Speuren A. Dit is een spoor van 1000 pas lang, de aanzet ligt op een denkbeeldige lijn. Het spoor wordt uitgelopen door een vreemde spoorlegger en bestaat uit vijf hoeken, vijf voorwerpen en op het einde van het spoor bevindt zich een slachtoffer. Ligtijd spoor is 1-1/2 uur.  

Speuren B. Dit is een spoor van 2000 pas, het spoor bestaat uit zeven hoeken, waaronder twee scherpe hoeken en een eclips. De aanzet ligt in een denkbeeldig vak. Op het spoor liggen zeven voorwerpen, plus een uitgangsvoorwerp op de aanzet. Op het einde spoor ligt een slachtoffer dat verwezen moet worden.

Elk examen bestaat uit drie onderdelen, zoekwerk, appèl en hindernisbaan.

        

    

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@rhgzhz.nl.
Laatst bijgewerkt: 16 januari 2008