REDDINGSHONDEN GROEP     

                  ZUID HOLLAND ZUID

                                

• index • inhoud • agenda • puinzoeken • speuren • Vlakterevieren • Survival • links • fotopagina •

 

 

                      Vlakterevieren ...

Wat is vlakte revieren:

Vlakte revieren is een bosgebied systematisch doorzoeken, hierbij moet de hond zelfstandig op aanwijzing van de geleider systematisch het gebied doorzoeken en de daar aanwezige slachtoffers verwijzen. Tijdens dit revieren maakt de hond slagen van links naar rechts. Terwijl de geleider tijdens het revieren op een denkbeeldige middenlijn meeloopt geeft hij de hond met een arm gebaar en/of een rustig commando  de richting aan waar de hond naar toe moet, totdat de verborgen slachtoffers door de hond worden gevonden.

Wanneer de hond een slachtoffer heeft gevonden kan hij die d.m.v. 3 verschillende methodes verwijzen, t.w.: Leeg verwijzen (deze methode wordt bijna nooit gebruikt); bringselen (de hond neemt een leren koker om zijn nek in zijn bek en begeeft zich naar de geleider. Deze kan dan zien dat de hond iets heeft gevonden en neemt het kokertje af en volgt zijn hond die hem naar het slachtoffer brengt.); of blaffen (die hond moet nu aanhoudend blaffen tot de geleider hem en het slachtoffer heeft gevonden.) 

Elk examen bestaat uit drie onderdelen, zoekwerk, appèl en hindernisbaan.                                         

Ook deze discipline bestaat uit drie diploma's.

  • Vlakterevieren geschiktheid
  • Vlakterevieren A
  • Vlakterevieren B

Voor informatie kunt U telefonisch contact opnemen met nr. 0625060298 of per e-mail rhgzhz@rhgzhz.nl

 

        

    

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@rhgzhz.nl.
Laatst bijgewerkt: 16 januari 2008